Privadesa

POLÍTICA DE PRIVADESA DE "http://traductor.opentrad.com"

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

A l'efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem a l'usuari que les dades de caràcter personal referents a persones físiques, recaptats en qualsevol de la seccions de l'assetjo web, o qualssevol uns altres proporcionats per l'usuari al llarg de la relació amb FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL, així com aquells que es recullin com a conseqüència de la relació que s'estableixi, seran inclosos en fitxers de dades de caràcter personal el responsable del qual és FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL, i la finalitat de la qual és la gestió i control de la relació contractual o negocial establerta, la realització de contactes diversos així com la gestió de facturació, comptable i fiscal, exigible legalment.

 

El tractament té igualment com a finalitat el remetre-li informació sobre béns i serveis que puguin ser del seu interès, ampliar i millorar els nostres serveis adequant nostre assetjo web a les seves preferències o necessitats, permetre-li una navegació personalitzada, dissenyar nous productes i serveis i l'enviament de qüestionaris per qualsevol mitjà, la contestació del qual és voluntària, tret que en ells es disposi una altra cosa.

 

Els camps marcats amb "Obligatori" són de caràcter obligatori, per la qual cosa el no emplenament d'aquests camps impedirà a l'usuari gaudir, total o parcialment, dels serveis i informacions oferts pel lloc web. Sobre la base d'això, l'usuari consenteix en l'esmentat tractament així com, si escau, en la comunicació de les seves dades a altres companyies, fins i tot a nivell internacional, a l'efecte de la provisió dels béns o serveis sol·licitats. Així mateix, mitjançant la facilitació de les seves dades, l'interessat autoritza expressament a FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL que li enviï informació comercial per correu electrònic, en compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

Les dades personals recaptades per FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL gaudiran de la protecció adequada conforme a l'establert en el Títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que desenvolupa l'article 9 de la LOPD.

 

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'usuari garanteix que les dades i informacions proporcionats a FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL a través de l'assetjo web o per qualsevol un altre mitjà són els seus propis; en cas contrari, l'usuari garanteix disposar del consentiment exprés dels titulars de les dades i informacions per a la seva comunicació a FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL, amb l'objecte que puguin ser incorporats als nostres fitxers en les condicions i amb les finalitats establertes en les presents Condicions Generals. FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL, com a responsable del fitxer, garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades aportades. Per a això l'usuari, podrà posar-se en contacte mitjançant els diferents mitjans de comunicació indicats en la secció CONTACTO.

 

 
  • imaxin|software
  • Eleka