Recomendacións de uso

 1. Corrixa o texto orixinal antes de realizar a tradución.
  Un tradutor automático non é un corrector, polo cal os erros que teña o texto orixinal afectarán o desempeño do mesmo. Por exemplo, se traduce a frase “el tendria la libertad” obteremos como resultado “o *tendria a liberdade”, xa que "él" (pronome) e "tendría" (verbo) son palabras acentuadas en castelán e o tradutor identificou, respectivamente, como artigo (“el” sen acento) e como palabra descoñecida.
 2. Utilice frases curtas e simples.
  As frases curtas e simples favorecen que as traducións sexan correctas, xa que é máis fácil evitar desta forma posibles ambigüidades. Un texto ambiguo resultará nunha tradución ambigua.
 3. Puntuación e sintaxe.
  Coide tanto a puntuación como a sintaxe, elementos fundamentais para a comprensión daquilo que se quere expresar e para a súa correcta transmisión.
 4. Evite as expresións coloquiais e idiomáticas.
  Evite as expresións coloquiais e idiomáticas que talvez causen confusión e dificulten a boa comprensión por parte do tradutor/lector e, ao mesmo tempo, provoquen erros na tradución.
 5. Revise a tradución.
  A revisión da tradución é fundamental xa que os procesos automatizados empobrecen o idioma.
 

Opentrad es rapido

"Sen Opentrad sería imposible publicar unha edición dixital en varios idiomas"

Comprometémonos/Comprometémosnos a publicar unha edición bilingüe da nosa web. Co volume de información e a rapidez que se nós esixía era imposible sen un sistema de tradución automática como Opentrad.

Opentrad, Rapidez de tradución

 • imaxin|software
 • Eleka